Kjell Ger Igen

Posts Tagged "kollektivtrafik"

Check out all of the posts tagged with "kollektivtrafik".

SL får uppleva en försening

Hur lång tid av ditt liv har du väntat på bussen? Hur ofta blir du stående någonstans på grund av ett vagnfel eller signalfel eller vad de nu hittar på för ursäkter. Dina tår blir […]

Oct, 21

Klicka för fler

Please use the navigation to move within this section.