Kjell Ger Igen

TV-reklam

TV-reklamens ljudnivåer

“Du tittar på kommersiell TV och plötsligt brakar reklamen igång med så mycket högre i ljudvolym än programmet. Här får de smaka på sin egen beska medicin för den effekt de eftersträvar – hörbarhet.”

Oct, 20

Klicka för fler

Please use the navigation to move within this section.