Kjell Ger Igen

Posts Tagged "dater"

Check out all of the posts tagged with "dater".

Här får ni, Microsoft

Du ska lite snabbt starta din dator för att skriva ut ett papper, tror du. Då händer allt. Det kommer upp diverse meddelanden som visserligen gör att du förstår att något är fel, men knappast […]

Oct, 21

Klicka för fler

Please use the navigation to move within this section.